LesvosOnline.gr
www.lesvosonline.gr  © 2013-2021 All Rights Reserved                                                                                                              E-mail: info@lesvosonline.gr
Welcome in paradise!
Accommodation in Lesvos Island: Sigri - Eressos

HOTELS

NAME

AREA

CLASS

ROOMS

TEL

Aeolian Village

Eressos

A

143

02530-53585, 53855


Galini

Eressos

C

20

02530-53137

Sappho The Eressia

Eressos

C

18

02530-53233


Alkaios

Eressos

E

10

02530-53311, 53233

Mascot

Eressos

E

10

02530-53142

Minavra

Eressos

E

7

02530-53202

Blue Star

Eressos

C

9

02530- 53779

Krinellos

Eressos

A

17

02530- 53246

53376

Kymma

Eressos


10

02530- 53555

53556

ROOMS

NAME

AREA

ROOMS

TEL

Voudouri Virginia

Kourlis Peter

Pitsas Nick

Tzovanis Chris

Tavari

Tavari

Tavari

Tavari

5

5

5

5

02530-96380, 96229

02530-96301

02530-96240, 96448

02530-96298

Katexos Kalifron

Tsavdaris Nick

Gavathas

Gavathas

6

6

02530-56376

02530-56372

Avramelou Despina , Gialama

Apostolou Nick

Vavalos Michael

Valoglou Euagelia

Vasilellis Damianos

Geleki Anthipi

Gelekis Vagelis

Georgiou Theodora - Maria

Gigilinis Emmanuel

Gentzi Anna

Joannidis Kostas

Karakousi Katerina

Katsouli Magdalini

Mamounis Dimitris

Manoglou Katerina

Plousaki Venetia

Samaras Dimitris

Sfakianou Panagiota

Triantafillou Hariklia

Tsikna Eustratia

Hiotis Michael

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

Sigri

5

6

11

10

7

7

2

10

11

3

10

2

6

4

2

4

3

2

5

11

5

02530-54260, 54373

02530-54290

02530-54275

02530-54386

02510-28303

02530-54371

02530-54304, 54257

02530-54238

02530-54347

02510-42485

02530-54254

02530-53009

02530-54265, 54223

02530-54345

02530-54236

02530-54316

02530-56346

02530-54413

02530-54310, 54332

02530-54225

02530-54342

Avagianos John

Alexandris Alexander

Arada Kiriaki

Aradas Bill

Axliopta Katerina

Vagia Klimentini

Vaiou Labrini

Vaiou Peter

Veili Elen

Giannakelou Garoufalia

Giannakelou Despina

Kakkarou Klio

Kalamara Maria

Kanne Aphrodite

Kaxiri Elen

Karidi Despina

Katahana Angeliki

Kovras Kostas

Kovras Lukas

Kontelos Kostas

Kottika Victoria

Koukkou Despina

Kourdouti Stella

Koutrelli Artemis

Koutza Felisia

Krinellou Kaliopi

Konstadelos Fotis

Loukidi Angeliki

Matzourani Melissini

Metaxa Eutixia

Belekas Bill

Milopteri Aphrodite

Mirsinias George

Mirsinias Vagelis

Ikonomidou Vithleem

Ouzounelli Photini

Ouzounellis Andreas

Ouzounellis Ignatis

Pantaxou Elen

Pantermou Marianthi

Papazoglou Elli

Papapantos Kostas

Parali Maria - Olympia

Passadellis Antonis

Plomartelos Ilias

Roumeliotou Angeliki

Roumeliotis Vagelis

Savvas Andreas

Savvelou Artemis

Skoufatoglou Kostas

Tzalas Ilias - Antonios

Tsalavoutis Antonios

Tsabasoglou Penelope

Frantzi Dimitra

Xarisiadou Fotini

Psaradelli Xariklia

Psoma Elen

Dougaleris George

Taktikou Kalliopi

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

Skala Eressou

12

6

5

5

16

8

6

6

12

4

3

3

6

3

3

10

7

10

3

10

7

3

10

3

8

24

10

6

4

4

4

6

6

7

7

6

18

6

4

11

2

2

14

2

8

5

7

4

6

4

10

10

3

7

3

10

1

6

8

02530-53002

02530-53248

02530-53623

02530-53015

02530-53190

02530- 53254, 53398

02530- 53722

02530- 53005

02530-53637

fax: 02510-26848

02530-53517

02530-54257

02530-53304

02530-53607

02530- 53256, 53088

02530-53507

02530-53168, 53508

02530-53134, 53579

02530-53640, 53353

02530-53553

02530-53518

02530- 53351

02530- 53208

02530- 53322

02530-53435

02530- 53063

02530-53376

02530-53560

02530- 53337

02530-53011, 53621

02530-53506, 53156

02530-53384

0253 0- 53124

02530-53434

02530-53103

02530-53148

02530-53792

02530-95328

02530-53779, 43718

02530-53483

02530-53267

02530-53318

0251 0- 25110

02530-53321

0253 0-53713

02530-53283

02530-53015

0253 0- 56153, 53312

02530-53559

02530-53615

02530-53142

02530-53714

02530-53567

02530- 53396

02530-53030

02530-53622

02530- 53311

02530-53259

02530- 53117

02530- 53505

Sigri - Eressos area include all accommodation located in Sigri, Eressos, Skala Eressou, Tavari, Gavathas. Here are some hotels and rooms you can find in this area of Lesvos Island. Telephone code of Greece +30