LesvosOnline.gr
www.lesvosonline.gr  © 2013-2021 All Rights Reserved                                                                                                              E-mail: info@lesvosonline.gr
Welcome in paradise!

HOTELS

NAME

AREA

CLASS

ROOMS

TEL

Nyfida

Nyfida

B

13

02520-41841, 41764


Aphrodite

Vatera

C

48

02520-61288, 61588

Dionysos

Vatera

D

15

02520- 61151, 61154

Irene

Vatera

E

62

02520- 61409, 61410

Nefeli

Vatera

F

22

02520-61479, 61123

Omiros

Vatera

G

22

02520-61444, 61445

Vatera Beach

Vatera

H

24

02520- 61212, 61165

Ermis

Vatera

E

5

02520- 61206

ROOMS

NAME

AREA

ROOMS

TEL

Varouktzis George

Giannarelli Vasiliki

Kostomiris Peter

Makropoulou Euagelia

Papafillipou Katerina

Skala Polihnitou

Skala Polihnitou

Skala Polihnitou

Skala Polihnitou

Skala Polihnitou

4

8

5

4

5

02520-41433

02520-41041, 42730

02520-41063, 42675

02520-41061

02520-41821

Kafaloukou Zographia

Tsitsanou Afrodite

Nyfida

Nyfida

2

9

02520-22539

02520-41963, 41838

Apostolis Dimitris

Asproloupou Zoi

Vilelis Nicholas

Voudouris Eleutherios

Voulasiki Anna

Georgaki Irene

Gatziroulis George

Deliou Irene

Zouros George

Zigouki Irene

Kanaraxou Mirsini

Karakla Irene

Koliopoulou Maria

Kouzelli Maria

Balkizas Vaios 0- Dimitra

Panca Ignatia

Papadopoulos Dimitris

Pappa Zacharo

Prokopiou Michael

Sigeorgis Dimitris

Chachadakis George0-Maria

Chourmoutzis John

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

Vatera

4

4

6

21

15

6

4

4

4 studio

7

6

4

2

5 studio

10

11 studio

3

3

5

3

 11 studio

11

02520-61413

02520-43406

02520-61087

02520-61310

02520-61331, 61332

02520-61475

02520-25450, 25159

02520- 61073, 61297

02520- 61259, 61332

02520- 61462

02520-42126, 61483

02520-61158, 61305

02520-61119

02520-61698

02520-61120, 61121

02520-61341

02520- 61022, 61417

02520-61294, 61386

02520-61272

02520-61091

02520-61288

02520-61229, 24641

Accommodation in Lesvos Island: Polihnitos and Vatera
Polihintos and Vatera area include all accommodation located in Polihnitos, Nyfida and Vatera. Here are some hotels and rooms you can find in this area of Lesvos Island. Telephone code of Greece +30